blog5

Výdajníky vody

Prístroje na výdaj vody z barelov sú veľmi jednoduché na obsluhu. Zabezpečuju pre vás vždy osviežujúcu chladenú vodu a horúcu vodu, ktorá vás vždy zahreje.V ponuke máme široké portfólio strojov, ich vysokokvalitné vyhotovenie zaručuje nízku poruchovosť a tichú prevádzku stroja. Sú vhodné do všetkých priestorov od výrobných po kancelárske.

Typy prístrojov

04 (1)
05 (1)
06 (1)
07 (1)

Prístroje sú zhotovené z vysokokvalitných materiálov, čo zaručuje nízku poru chovosť a dlhú životnosť. Po pripojení do zásuvky 230 V a zapnutí prístroj automaticky zabezpečuje prevádzku. Prístroje sú vhodné do každého prostredia – na pracoviská, do úradov, inštitúcií, ako aj do rodín.